Besnijdenis Centrum Nederland

Besnijdenis Centrum Nederland is de oudste en veruit de grootste kliniek voor besnijdenissen in Nederland, waar sinds 2001 al meer dan 70.000 jongens en mannen zijn besneden. Het centrum telt negen gespecialiseerde klinieken in Nederland waar ervaren artsen besnijdenissen bij jongens en mannen uitvoeren onder plaatselijke verdoving. Onze doelstelling
De artsen van Besnijdenis Centrum Nederland verrichten op een zorgvuldige en medisch verantwoorde wijze besnijdenissen bij jongens en mannen. Wij streven naar een perfect cosmetisch resultaat van onze ingrepen en naar een zo gering mogelijk aantal complicaties.  

Wanneer sprake is van een sterk vernauwde voorhuid (phimosis) is een besnijdenis medisch noodzakelijk. Wij vinden religieuze of culturele redenen van ouders om hun zonen laten besnijden ook een indicatie om de ingrepen uit te voeren. Wij zijn fel tegen besnijdenissen uitgevoerd door niet-artsen. Besnijdenissen die onder algehele narcose in een ziekenhuis worden verricht vinden wij belastend voor een kind en onnodig duur voor de ouders. 

De hoge cijfers die wij krijgen bij het nabellen van door ons behandelde patiënten (gemiddeld 8,9)  tonen aan dat wij goede zorg leveren.

Besnijdenis jongen Besnijdenis man
Besnijdenis Centrum Nederland

Besnijdeniscentrum heeft klinieken op 9 verschillende plaatsen door heel Nederland. Kies één van onze vestigingen hiernaast om een afspraak te maken.


Recensies