Besnijdenis Centrum Nederland


Besnijdenis Centrum Nederland
Besnijdenis Centrum Nederland is de oudste en veruit de grootste kliniek voor besnijdenissen in Nederland, waar al meer dan 55.000 jongens en mannen zijn besneden. Het centrum telt negen gespecialiseerde klinieken in Nederland waar ervaren artsen besnijdenissen bij jongens en mannen uitvoeren onder plaatselijke verdoving.

De missie-visie van Besnijdenis Centrum Nederland
De artsen van Besnijdenis Centrum Nederland verrichten op een zorgvuldige en medisch verantwoorde wijze besnijdenissen bij jongens en mannen. Wij streven naar een optimaal cosmetisch resultaat van onze ingrepen en naar een zo gering mogelijk aantal complicaties.
Wanneer sprake is van een sterk vernauwde voorhuid (phimosis) is een besnijdenis medisch noodzakelijk. Religieuze of culturele redenen van ouders om hun zonen laten besnijden achten wij ook een valide reden om de ingrepen uit te voeren. Wij zijn tegen besnijdenissen uitgevoerd door leken. Besnijdenissen die onder algehele anaesthesie in een ziekenhuis worden verricht vinden wij belastend voor een kind en onnodig duur voor de ouders.

Maak uw keuze in de menubalk